Სანიაღვრე და საკანალიზაციო გოფრირებული მილები

Corrugated Pipes for Sewage and Drainage გადამწყვეტ როლს თამაშობს ჩამდინარე წყლების მართვაში. ის არის საიმედო და ეფექტური გადაწყვეტა კანალიზაციისა და წვიმის წყლის სისტემებისთვის გარემოზე ზემოქმედების მინიმალიზაციით. 

Გოფრირებული მილების მახასიათებლები:

 • Მასალა:

Სანიაღვრე და საკანალიზაციო გოფრირებული მილები დამზადებულია მაღალი სიმკვრივის პოლიეთილენისგან. Აღნიშნული მასალების სიმტკიცე და გამძლეობა იძლევა საშუალებას, რომ გოფრირებული მილები გამოვიყენოთ არა მარტო სტანდარტულ შემთხვევაში, არამედ მოვაგვაროთ ტექნიკურად რთულად სამართავი შემთხვევები ინდივიდუალური მიდგომით. 

 • Სანიაღვრე და საკანალიზაციო გოფრირებული მილების დიზაინი:

Გოფრირებულ მილებს, როგორც სახელწოდებიდანაც კარგად ჩანს, აქვს გოფრირებული დიზაინი, რომელიც უზრუნველყოფს მილების სიმტკიცეს, მოქნილობასა და გამძლეობას, რაც მათ შესაფერისს ხდის სხვადასხვა ნიადაგისა და ამინდის პირობებში. გოფრირება, ასევე, ზრდის მილის ზედაპირის ფართობს და აუმჯობესებს მის ჰიდრავლიკურ ეფექტურობას.

 • Გლუვი შიდა ზედაპირი:

მიუხედავად მილების გოფრირებული გარე დიზაინისა, მათ ჩვეულებრივ აქვთ გლუვი შიდა საფარი, რაც ხელს უწყობს კანალიზაციისა და ჩამდინარე წყლების შეუფერხებელ დინებას და შესაბამისად, მცირდება ნარჩენების დაგროვების რისკი.

 • Გოფრირებული მილების Დიამეტრის   დიაპაზონი:

Საკანალიზაციო და სანიაღვრე Გოფრირებული მილები სხვადასხვა ზომისა და სიმტკიცისაა. “Ქართული მილის” მერყეობს 100 მმ.-დან 1600 მმ.-მდე დიამეტრით, სხვადასხვა სიმტკიცის კლასებში: SN4, SN8, SN12 და SN16.

 • Საკანალიზაცო Მილის Სიგრძე:

სტანდარტულად, ამ მილების სიგრძე 3 მ.-დან 6 მ.-მდეა. 

Სანიაღვრე და Საკანალიზაციო გოფრირებული მილის უპირატესობები:

 • Მრავალფუნქციურობა:

გოფრირებული მილები ხელმისაწვდომია სხვადასხვა დიამეტრით, სიგრძით და კონფიგურაციით. Სწორედ ეს იძლევა საშუალებას, რომ გათვალისწინებული იყოს ნაკადის სხვადასხვა სიჩქარე, ნიადაგის პირობები და ის გამოვიყენოთ ინდივიდუალურად კონკრეტული საჭიროებებისთვის: გრავიტაციული და დაბალი წნევის კანალიზაციისა და დრენაჟისთვის, წვიმის წყლის და სხვა სითხეების ეფექტურად გადასატანად საცხოვრებელი, კომერციული და სამრეწველო ტერიტორიებიდან. 

 • Სანიაღვრე და საკანალიზაციო გოფრირებული მილების გამძლეობა:

Როგორც უკვე აღვნიშნეთ, გოფრირებული მილები პოლიეთილენის მასალისგან არის დამზადებული, რომელიც კოროზიის, ქიმიური დეგრადაციისა და აბრაზიის მიმართ არის ძალიან მდგრადი, რაც უზრუნველყოფს ხანგრძლივ ექსპლუატაციას და მინიმალურ ტექნიკურ საჭიროებებს. მსგავსი გამძლეობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საკანალიზაციო სისტემებში, რომლებიც განთავსებულია მკაცრ გარემო პირობებში.

 • Მილების დაყენების სიმარტივე:

გოფრირებულ მილებს ტრადიციული მყარი კედლის მილებთან შედარებით მსუბუქი წონა აქვთ, რაც მათ ტრანსპორტირებას, დამუშავებას და დამონტაჟებას შესამჩნევად აადვილებს. ეს კი თავის მხრივ ამცირებს ხარჯებსა და მონტაჟის დროს.

 •  Გოფრირებული მილების Სარგებლიანობა გარემოსთვის:

გოფრირებული მილები მისი სათანადო გამოყენებისა და ეფექტურად მართვის შემთხვევაში გარემოსთვის უსაფრთხოდ ითვლება. მილებს აქვს ხანგრძლივი ექსპლუატაციის ვადა, რაც მისი ხშირი გამოცვლის საჭიროებას ამცირებს და შესაბამისად, ამცირებს ნედლეულის მოხმარებას. გოფრირებული მილებში გამოყენებული მასალა გადამუშავებადია, რაც იძლევა მასალების ხელახლა გამოყენების საშუალებას. გოფრირებული სანიაღვრე და საკანალიზაციო მილების მდგრადობისა და მაღალი სიმტკიცის შესახებ არაერთხელ აღვნიშნეთ, ამას კი კანალიზაციის გაჟონვის რისკი მინიმუმადე დაჰყავს, რაც ხელს უწყობს კანალიზაციის ქსელის მთლიანობის შენარჩუნებას და ხელს უშლის გარემოს დაბინძურებას.

Სად და რისთვის შეიძლება გამოიყენოთ გოფრირებული მილები?! 

 • Საყოფაცხოვრებო გარემოში:

გოფრირებული მილები ხშირად გამოიყენება საცხოვრებელ ადგილებში, საძირკვლის დრენაჟისა და გამწვანების პროექტებისთვის. მათ ხშირად იყენებენ წვიმის წყლის ნაკადის სამართავად და საძირკვლის გარშემო წყლის დაგროვების თავიდან ასაცილებლად.

 • Საკანალიზაციო სისტემებისათვის:

Corrugated
Pipes
მისი მდგრადობისა და გამძლეობის გამო საკანალიზაციო სისტემებში აქტიურად გამოიყენება გაჟონვის თავიდან ასაცილებლად.

 • Სამრეწველო ნარჩენების გადასატანად:

გოფრირებული მილები, ასევე, ხშირად გამოიყენება სამრეწველო სფეროში, სადაც საჭიროა კოროზიული ან აბრაზიული სითხეების ტრანსპორტირება. Აღნიშნულ მილებს Ამ გარემოს შესაფერისადაც მათი გამძლეობა და ქიმიური წინააღმდეგობა ხდის.

 • Გოფრირებული მილები Სასოფლო-სამეურნეო დაწესებულებებში გამოყენებისთვის:

სასოფლო-სამეურნეო დაწესებულებებში გოფრირებული მილები მიწისქვეშა დრენაჟის სისტემებისთვის გამოიყენება, რაც ხელს უწყობს ნიადაგის ტენიანობის დონის კონტროლს, წყალდიდობის თავიდან აცილებას და მოსავლიანობის გაუმჯობესებას. Მილების გამოყენება შესაძლებელია სარწყავი მიზნებისთვისაც.

 • Რეკრეაციულ გარემოში:

გოფრირებული მილები არც რეკრეაციული დაწესებულებებისთვის იქნება უცხო პროდუქტი. Მისი გამოყენებით მიწისქვეშა დრენაჟისთვის, როგორიცაა გოლფის და სხვადასხვა სპორტული მოედანი, Მარტივად შევინარჩუნებთ ამ გარემოსთვის შესაფერის პირობებს.

 • Გოფრირებული მილები Გზატკეცილებისა და გზის დრენაჟისთვის:

გოფრირებული მილები მაგისტრალებისა და გზების გასწვრივაც მონტაჟდება გზის ზედაპირიდან და მიმდებარე ტერიტორიებიდან ჩამონადენის სამართავად. Ის ხელს უშლის წყლის დაგროვებას გზებზე, ამცირებს წყალდიდობისა და ეროზიის რისკს.
Შესაბამისად, სანიაღვრე და საკანალიზაციო გოფრირებული მილები ნამდვილად ინოვაციური პროდუქტია მასში  გაერთიანებული მრავალი უპირატესობის გამო.  ის ერთდროულად არის, როგორც ძალიან გამძლე პროდუქტი, ასევე, საკმაოდ მარტივი და ნაკლებ ხარჯიანი მონტაჟისა და მისი შემდგომი ტექნიკური მონიტორინგის თვალსაზრისით და რაც ყველაზე მთავარია ამცირებს გარემოზე ზემოქმედების რისკს.  სწორედ, აღნიშნული მრავალფეროვნება აქცევს გოფრირებულ მილებს პოპულარულ არჩევნად ჩამდინარე წყლების ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის.

Share

More

Რა ნედლეულისგან მზადდება პოლიეთილენის მილი და რა უპირატესობები აქვს მას?!

პოლიეთილენის მილები ფართოდ გამოიყენება სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ თუ სოფლის მეურნეობის პროექტებში,  მათი შესანიშნავი თვისებებისა და მრავალფეროვანი გამოყენების გამო.   პოლიეთილენის მილები ძირითადად

გოფრირებული მილის როლი სახელმწიფო პროექტებში

Სახელმწიფო პროექტებში გოფრირებულ მილებს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, ის გამოიყენება როგორც ინსფრასქტრუქტურისთვის, როგორიცაა ავტომაგისტრალებისა და გზების მშენებლობა, ასევე სანიაღვრე, სადრენაჟე და

Პოლიეთილენის მილის როლი სარწყავ სისტემებში

სარწყავი სისტემების გაუმართავობის გამო ყოველწლიურად ტრილიონობით ტონა წყალი იკარგება, ამიტომ Მილების სწორად შერჩევა უმნიშვნელოვანესია სარწყავი სისტემების გამართულად მუშაობისთვის.  პოლიეთილენის მილები 

Georgian Pipe - Corrugated Pipes for Cable Laying

საკაბელო გოფრირებული მილები დამზადებულია უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისა და უახლესი ტექნოლოგიის კომბინაციით, ეს არის მილების ის კატეგორია, რომელიც ძირითადად გამოიყენება სხვადასხვა

Start typing to see products you are looking for.