Პოლიეთილენის მილის როლი სარწყავ სისტემებში

სარწყავი სისტემების გაუმართავობის გამო ყოველწლიურად ტრილიონობით ტონა წყალი იკარგება, ამიტომ Მილების სწორად შერჩევა უმნიშვნელოვანესია სარწყავი სისტემების გამართულად მუშაობისთვის. 

პოლიეთილენის მილები  არის ინოვაციური პროდუქტი სარწყავი სისტემებისთვის. ისინი ფართოდ გამოიყენება სოფლის მეურნეობის სექტორში, როგორც ლითონის მილების ეკონომიური და გამძლე ალტერნატივა.

გრძელვადიან პერსპექტივაში, პოლიეთილენის მილები ძალიან ეკონომიურია მცირე ტექნიკური ხარჯის, მდგრადობის და ხანგრძლივი ექსპლუატაციის ვადიდად გამომდინარე. Ამასთანავე ის არის ეკოლოგიურად სუფთა და გადამუშავებადი. Მილების დასამზადებლად გამოყენებული მასალა ქიმიურად ნეიტრალურია, არ გამოყოფს რაიმე ნივთიერებას და არც რეაქციაში შედის. 

Რატომ პოლიეთილენის მილები სოფლის მეურნეობაში?!

Პოლიეთილენის მილების გამძლეობა შხამ-ქიმიკატების მიმართ: 

Პოლიეთილენის მილების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უპირატესობა სოფლის მეურნეობაში არის მათი წინააღმდეგობა კოროზიის და აბრაზიისა მიმართ.  ტრადიციული ბეტონისა და ლითონის მილებისაგან განსხვავებით, პოლიეთილენის მილები არ არის მგრძნობიარე ჟანგის ან კოროზიის მიმართ, რაც მათ იდეალურს ხდის სარწყავ და  წყალმომარაგების სისტემებში გამოსაყენებლად. ამასთანავე, პოლიეთილენის მილები მდგრადია სხვადასხვა ქიმიკატების მიმართ, მათ შორის სასუქების, პესტიციდებისა და სხვა სასოფლო-სამეურნეო დანამატების, რომლებიც აუცილებლად მოხვდებიან სარწყავ თუ წყალმომარაგების სისტემებში. 

Პოლიეთილენის მილების გამძლეობა ტემპერატურის ცვლილებების მიმართ: 

პოლიეთილენის მილები ძალიან მდგრადია გარემო ფაქტორების მიმართ, როგორიცაა ტემპერატურის ცვლილება და ულტრაიისფერი სხივების ზემოქმედება. გარდა ამისა, ისინი ცუდი თბოგამტარები არიან, რაც იცავს მათ შიგნით არსებულ სითხეებს გარე ტემპერატურის გავლენისგან.ამასთანავე, ისინი კარგად უძლებენ როგორც სითბოს, ასევე ყინვას, რაც მათ იდეალურს ხდის ცივ კლიმატში გამოსაყენებლად, სადაც სხვა ტიპის მილები შეიძლება დაზიანდეს ძალიან დაბალი ან მაღალი ტემპერატურისას. 

Პოლიეთილენის მილების ეკონომიურობა სოფლის მეურნეობაში: 

Პოლიეთილენის მილები სულ უფრო ხშირად გამოიყენება სოფლის მეურნეობაში ხარჯების ეფექტურობისთვის. ეს მილები არის მსუბუქი და მოქნილი, რაც აადვილებს მათ მონტაჟს და ზოგავს როგორც ადამიანური რესურსის ხარჯებს, ასევე დაყენების დროს.  ისინი გამძლე და მდგრადია კოროზიის მიმართ, რაც ამცირების მილების დაზიანების ან მათი შეცვლის საჭიროების რისკებს.  სოფლის მეურნეობაში პოლიეთილენის მილების გამოყენების კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი უპირატესობაა მათი დაბალი გაჟონვის დონე სხვა მასალებთან შედარებით. 

სარწყავი სისტემები გადამწყვეტია მოსავლის ზრდისა და გადარჩენისთვის და ასეთ სისტემებში გაჟონვამ შეიძლება გამოიწვიოს წყლის მნიშვნელოვანი დანაკარგი და გაზარდოს მეურნეობის ხარჯები. თუმცა, პოლიეთილენის მილებით, გაჟონვის თავიდან აცილება შესაძლებელია. გარდა ამისა, პოლიეთილენის მილების გლუვი შიდა კედლები აადვილებს მათში წყლის მოძრაობას და ზოგავს ენერგიას ფერმერებისთვის.  პოლიეთილენის სასმელი წყლის მილების გამძლეობა საშუალოდ 50 წელია,რაც იმას ნიშნავს,რომ  ამ ხნის განმავლობაში  წყლის სისტემები დაცული იქნება. 

Პოლიეთილენის მილების გამძლეობა Მაღალი Წნევის მიმართ:

პოლიეთილენი არის მოქნილი და გამძლე მასალა, რომელსაც შეუძლია გაუძლოს მაღალი წნევის ზემოქმედებას, ამასთანავე შეინარჩუნოს სტრუქტურული მთლიანობა, ამიტომ პოლიეთილენის მილების გამოყენება მნიშვნელოვანია სარწყავ სისტემებში, სადაც ხშირად ხდება წნევის ცვალებადობა.

“Ქართული მილის” პოლიეთილენის მილების სიმტკიცეს და წნევის მიმართ გამძლეობას ადასტურებს მათი EN 12201-2:2011 და ISO 4427- 1:2019 სტანდარტებთან სრულად შესაბამისობა, რაც დასტურდება სერთიფიკატით, აქ მილების პოვნას წნევის PN6-დან PN25-მდე დიაპაზონში შეძლებთ. 

Პოლიეთილენის მილების ეკო- მეგობრულობა: 

 პოლიეთილენის მილები არა მხოლოდ გამძლე და ეფექტურია, არამედნ ეკო-მეგობრულიც. მასალა 100% გადამუშავებადია, ხანგრძლივი გამოყენების შემდეგაც კი, და შესაძლებელია მისი დნობა და რეფორმირება ახალი პროდუქტების შესაქმნელად.ის ასევე არ გამოყოფს მავნე ნივთიერებებს მაღალ ტემპერატურაზე, სხვა სახის პლასტმასისგან განსხვავებით.

Მილის ეს თვისებები  ხელს უწყობს სოფლის მეურნეობის მდგრად განვითარებას და გარემოს დაცვას.

Პოლიეთილენის მილების Ბაქტერიების მიმართ Მდგრადობა: 

Პოლიეთილენის მილები მდგრადია სხვადასხვა ბაქტერიების და სოკოების მიმართ, ეს კი უზრუნველყოფს მილებში გამდინარე წყლის სისუფთავეს და მოსავლის დაბინძურებისგან დაცვას. Ასევე, მილების ანტიბაქტერიული თვისებები უზრუნველყოფს წყლის ხარისხის შენარჩუნებას და ხელს უწყობს უსაფრთხო და საიმედო სასოფლო-სამეურნეო სარწყავი სისტემების შექმნას, რაც თავის მხრივ იწვევს მცენარეების ჯანსაღ გარემოში ზრდას. 

Პოლიეთილენის მილები გაზონებისა და ბაღების შესანარჩუნებლად: 

Გარდა სოფლის მეუნეობისა პოლიეთილენის მილების სარწყავი დანიშნულებით გამოყენება შეიძლება ასევე გაზონებისა და ბაღების მორწყვისა და გამწვანების შესანარჩუნებლად საცხოვრებელ თუ კომერციულ შენობებში. სწორად დამონტაჟებული სარწყავი სისტემით შეგიძლიათ უზრუნველყოთ ყველა მცენარისთვის წყლის სათანადო რაოდენობის მიწოდება და  მცენარეების ჰიდრატაციის დონის დარეგულირება, რაც იწვევს მცენარეთა სიჯანსაღის შენარჩუნებას. Ამავდროულად, პოლიეთილენის მილების გამოყენება ზოგავს დროს, ენერგიასა და ხარჯებს. 
“Ქართული მილი” აწარმოებს 20 მმ-დან 630 მმ-მდე დიამეტრის მქონე პოლიეთილენის მილებს, რომელსაც ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი მახასიათებელი აქვს, იქნება ეს ხანგრძლივი ექსპლუატაციის ვადა, მაღალი წნევის მიმართ მდგრადობა, ნაკლები თბოგამტარობა თუ შხამ-ქიმიკატებისადმი გამძლეობა, რაც უზრუნველყოფს თქვენი სარწყავი სისტემების ერთიანობას და ხანგრძლივი გამოყენების შესაძლებლობას.

გაზიარება:

მეტი სიახლე

Რა ნედლეულისგან მზადდება პოლიეთილენის მილი და რა უპირატესობები აქვს მას?!

პოლიეთილენის მილები ფართოდ გამოიყენება სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ თუ სოფლის მეურნეობის პროექტებში,  მათი შესანიშნავი თვისებებისა და მრავალფეროვანი გამოყენების გამო.   პოლიეთილენის მილები ძირითადად

გოფრირებული მილის როლი სახელმწიფო პროექტებში

Სახელმწიფო პროექტებში გოფრირებულ მილებს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, ის გამოიყენება როგორც ინსფრასქტრუქტურისთვის, როგორიცაა ავტომაგისტრალებისა და გზების მშენებლობა, ასევე სანიაღვრე, სადრენაჟე და

საკაბელო გოფრირებული მილები

საკაბელო გოფრირებული მილები დამზადებულია უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისა და უახლესი ტექნოლოგიის კომბინაციით, ეს არის მილების ის კატეგორია, რომელიც ძირითადად გამოიყენება სხვადასხვა

Სანიაღვრე და საკანალიზაციო გოფრირებული მილები

სანიაღვრე და საკანალიზაციო გოფრირებული მილები გადამწყვეტ როლს თამაშობს ჩამდინარე წყლების მართვაში. ის არის საიმედო და ეფექტური გადაწყვეტა კანალიზაციისა და წვიმის

Start typing to see products you are looking for.