სანიაღვრე და საკანალიზაციო სპირალური გოფრირებული მილები

„ქართული მილი“ აწარმოებს გოფრირებულ მილებს საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემებისთვის, დიამეტრით 100 მმ-დან 1600 მმ-მდე, სხვადასხვა სიმტკიცის კლასებში: SN4, SN8, SN12 და SN16. ჩვენი გოფრირებული მილები სრულად შეესაბამება EN 13476-3:2018 სტანდარტებს.

I/D

L(m)

600

6-12

700

6-12

800

6-12

1000

6-12

1200

6-12

1400

6-12

1600

6-12

I/D

L(m)

600

6-12

700

6-12

800

6-12

1000

6-12

1200

6-12

1400

6-12

1600

6-12

I/D

L(m)

600

6-12

700

6-12

800

6-12

1000

6-12

1200

6-12

1400

6-12

1600

6-12

I/D

L(m)

600

6-12

700

6-12

800

6-12

1000

6-12

1200

6-12

1400

6-12

1600

6-12

Start typing to see products you are looking for.