სანიაღვრე და საკანალიზაციო გოფრირებული მილები

„ქართული მილი“ აწარმოებს გოფრირებულ მილებს საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემებისთვის, დიამეტრით 100 მმ-დან 1600 მმ-მდე, სხვადასხვა სიმტკიცის კლასებში: SN4, SN8, SN12 და SN16. ჩვენი გოფრირებული მილები სრულად შეესაბამება EN 13476-3:2018 სტანდარტებს.

I/D

O/D

L(m)

100

118

6

125

139

6

150

174

6

200

233

6

250

291

6

300

353

6

400

468

6

500

580

6

600

700

6

800

904

6

1000

1140

6

სანიაღვრე და საკანალიზაციო გოფრირებული მილები

„ქართული მილი“ აწარმოებს გოფრირებულ მილებს საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემებისთვის, დიამეტრით 100 მმ-დან 1600 მმ-მდე, სხვადასხვა სიმტკიცის კლასებში: SN4, SN8, SN12 და SN16. ჩვენი გოფრირებული მილები სრულად შეესაბამება EN 13476-3:2018 სტანდარტებს.

I/D

O/D

L(m)

100

188

6

125

139

6

150

174

6

200

233

6

250

291

6

300

353

6

400

468

6

500

580

6

600

700

6

800

904

6

1000

1140

6

სანიაღვრე და საკანალიზაციო გოფრირებული მილები

„ქართული მილი“ აწარმოებს გოფრირებულ მილებს საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემებისთვის, დიამეტრით 100 მმ-დან 1600 მმ-მდე, სხვადასხვა სიმტკიცის კლასებში: SN4, SN8, SN12 და SN16. ჩვენი გოფრირებული მილები სრულად შეესაბამება EN 13476-3:2018 სტანდარტებს.

I/D

O/D

L(m)

100

188

6

125

139

6

150

174

6

200

233

6

250

291

6

300

353

6

400

468

6

500

580

6

600

700

6

800

904

6

1000

1140

6

სანიაღვრე და საკანალიზაციო გოფრირებული მილები

„ქართული მილი“ აწარმოებს გოფრირებულ მილებს საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემებისთვის, დიამეტრით 100 მმ-დან 1600 მმ-მდე, სხვადასხვა სიმტკიცის კლასებში: SN4, SN8, SN12 და SN16. ჩვენი გოფრირებული მილები სრულად შეესაბამება EN 13476-3:2018 სტანდარტებს.

I/D

O/D

L(m)

100

188

6

125

139

6

150

174

6

200

233

6

250

291

6

300

353

6

400

468

6

500

580

6

600

700

6

800

904

6

1000

1140

6

Start typing to see products you are looking for.